economische schade Tag

Sman Business Value / Posts tagged "economische schade"

Door kredietopzegging door de bank kan een onderneming in de problemen raken. Onder bepaalde omstandigheden kan zo’n opzegging onrechtmatig zijn en leiden tot schade. Als na kredietopzegging geen vervangende financiering beschikbaar komt, treedt mogelijk een faillissement op. Eigenaren /aandeelhouders lijden dan schade. De vraag is […]

READ MORE

Economische schade kent vele verschijningsvormen. In onze halfjaarberichten hebben wij eerder zaken beschreven waarbij bijvoorbeeld de economische schade werd veroorzaakt door inbreuk op auteursrecht of niet-nakoming van toezeggingen waardoor een veelbelovend businessplan niet tot uitvoering kon komen. In de meeste gevallen betrof het procedures tussen […]

READ MORE