economische schade Tag

Sman Business Value / Posts tagged "economische schade"

Seminar actualiteiten schadeberekening Massaclaims, het Niemans arrest en een geslaagde netwerkborrel! Is de onstuitbare opkomst van claimstichtingen in Nederland een vloek of een zegen? Betekent de uitkomst van het Niemans-arrest een revolutie in de schadepraktijk? Beide onderwerpen zorgden voor een levendige discussie bij het jaarlijkse, druk […]

READ MORE

Van opt-out naar opt-in bij het ontvangen van ongeadresseerd reclamedrukwerk Sinds de jaren negentig sieren NEE/NEE- en NEE/JA-stickers vele Nederlandse brievenbussen. Met deze sticker kan de bewoner aangeven of deze prijs stelt op het ontvangen van ongeadresseerd reclamedrukwerk en/of huis-aan-huisbladen. Dit betreft een zogenaamd ‘opt-out […]

READ MORE

Door kredietopzegging door de bank kan een onderneming in de problemen raken. Onder bepaalde omstandigheden kan zo’n opzegging onrechtmatig zijn en leiden tot schade. Als na kredietopzegging geen vervangende financiering beschikbaar komt, treedt mogelijk een faillissement op. Eigenaren /aandeelhouders lijden dan schade. De vraag is […]

READ MORE

Economische schade kent vele verschijningsvormen. In onze halfjaarberichten hebben wij eerder zaken beschreven waarbij bijvoorbeeld de economische schade werd veroorzaakt door inbreuk op auteursrecht of niet-nakoming van toezeggingen waardoor een veelbelovend businessplan niet tot uitvoering kon komen. In de meeste gevallen betrof het procedures tussen […]

READ MORE