‘A trial within a trial’, bij een schadeclaim na een mislukte overname

In een schadezaak laat de advocaat de termijn voor hoger beroep verlopen. Dit opent de weg naar een bijzondere procedure, waarbij onze cliënt zijn schade veroorzaakt door de wederpartij moest zien te verhalen op zijn eigen advocaat. In onderstaand artikel wordt ingegaan op enkele bijzondere aspecten en aandachtspunten vanuit schadeperspectief bij deze ’trial within a trial’ procedure.

Onze cliënt, een groot familiebedrijf in de bouw- en installatiesector, raakte in een rechtszaak verwikkeld na de overname van een internationaal opererend installatiebedrijf. Bij de overname waren door verkoper verschillende garanties afgegeven, onder andere over een lopend geschil met een toeleverancier. Dit geschil liep voor het overgenomen bedrijf nadelig af, waardoor het resultaat van de door onze cliënt verworven onderneming nadelig werd beïnvloed. Toen onze cliënt de verkoper aansprak onder de afgegeven garanties, gaf de verkoper niet thuis en spande cliënt uiteindelijk een rechtszaak aan om de schade te verhalen.

Beroepsfout

De zaak wordt in eerste aanleg bij de rechtbank verloren, waarna cliënt zich wendt tot een meer gespecialiseerde advocaat om hoger beroep aan te spannen. Deze nieuwe advocaat geeft aan goede kansen te zien in hoger beroep en gaat voortvarend aan de slag. Althans, in de veronderstelling van cliënt. Na enige tijd blijkt dat de ingeschakelde advocaat de termijn voor hoger beroep ongebruikt heeft laten verstrijken. Daarmee wordt de mogelijkheid voor cliënt om schade te verhalen op de verkoper afgesneden. Omdat de advocaat ruiterlijk zijn beroepsfout erkent, besluit cliënt nu de schade te verhalen op de advocaat op grond van beroepsaansprakelijkheid.

Hogere schadeclaim

Dit opent de weg naar een bijzondere procedure: in plaats van tegenover de verkoper te staan in een zaak over garanties bij een mislukte overname, staat onze cliënt nu tegenover zijn eigen advocaat in een zaak op basis van een beroepsfout. Waar de advocaat eerst had aangegeven goede kansen te zien in hoger beroep, leidt deze stelling in de beroepsaansprakelijkheid voor hem tot een hogere schadeclaim.

Dit steekt als volgt in elkaar: in de beroepsaansprakelijkheidsprocedure staat centraal dat onze cliënt door de fout van de advocaat de kans is ontnomen om zijn schade te verhalen op de verkoper. Volgens vaste rechtspraak dient de rechter in de zaak over de beroepsfout allereerst te beoordelen of vastgesteld kan worden hoe in het misgelopen hoger beroep zou zijn geoordeeld? In de rechtszaak over de beroepsfout wordt in feite de schaderechtszaak tegen de verkoper beoordeeld. In deze rechtszaak over de beroepsfout staat dus de mogelijke uitkomst van de schadezaak over de garanties ter discussie, er is zodoende sprake van ‘a trial within a trial’.

Vervolgens dient de rechter de kansen in te schatten van partijen in de oorspronkelijke schadezaak. De uitkomst van de inschatting van de kansen wordt vervolgens toegepast op de schade. Een voorbeeld ter verduidelijking: stel dat in de oorspronkelijke zaak een schade van €1 miljoen ter discussie zou staan, en de rechter in de beroepszaak schat na de zitting in dat de kans voor cliënt 60% was dat hij in het gelijk zou worden gesteld, dan wordt de schade bepaald op €600.000.

Weerwerk

Zoals blijkt uit het bovenstaande, is het in een dergelijke procedure van groot belang de schade zo stevig mogelijk te onderbouwen. Een belangrijk aspect hierbij is dat de schade uiteindelijk zal worden vergoed door de verzekeraar van de advocaat. Dit zijn professionele partijen die naar verwachting het nodige weerwerk zullen bieden  met betrekking tot de geleden schade. Een rapport van een deskundige kan hierbij een belangrijke rol spelen. Verder speelt uiteraard een rol dat de aangesproken advocaat in kwestie de kansen op succes zal trachten te temperen. Dit vergt ook een zeer gedegen juridische aanpak, waarbij cliënt zich wederom moest wenden tot een nieuwe advocaat (inmiddels nummer drie), die gespecialiseerd is in beroepsaansprakelijkheids- en verzekeringskwesties. Tot slot is een nauwe afstemming tussen cliënt, advocaat en schadedeskundige noodzakelijk om de door de rechter ingeschatte kans op succes zo hoog mogelijk te laten zijn.

Goede kansen

Ons schaderapport maakte dan ook een belangrijk onderdeel uit van het pleidooi namens cliënt. De aanwezigheid van cliënt ter zitting en diens goed onderbouwde feitenrelaas waren daarnaast essentieel om het verhaal over de mislukte overname, de gemaakte afspraken tussen koper en verkoper en de afgegeven garanties over het voetlicht te brengen. Ter zitting liet de rechter doorschemeren goede kansen voor onze cliënt te zien bij een belangrijk deel van de geclaimde schade. Na zitting besloten partijen tot een tevredenstellende schikking. Op deze bijzondere wijze kon uiteindelijk toch een belangrijk deel van de geleden schade worden verhaald.

 
Tjebbe de Jong

Geschreven door Tjebbe de Jong

Indien u meer informatie wilt over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Tjebbe de Jong. Hij is bereikbaar via e-mail en +31 (0)20 3338630.

Tjebbe de Jong heeft zowel rechten (Universteit Leiden) als bedrijfskunde (Erasmus Universiteit) gestudeerd. Als partner bij Sman Business Value is hij betrokken bij vraagstukken op het gebied van waardebepaling, berekening van vermogensschade, en commerciele geschillen.
Meer over Tjebbe de Jong >