Bedrijfsoverdracht

Financiering, fusies en overnames en koop/verkoop van ondernemingen of bedrijfsonderdelen vragen om professionele en robuuste advisering. Sman Business Value verzorgt transactiebegeleiding in die situaties.

In situaties waarbij een directeur-grootaandeelhouder is betrokken, kan een besluit over de verkoop van een onderneming veel emoties losmaken. Zakelijkheid zal daarbij niet altijd voorop staan. Wij kunnen helpen partijen op een lijn te krijgen door een reëel inzicht te verschaffen in de waarde van de onderneming.