Drop us a Line

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer ux adipis cing elit, sed

NAME@YOURSITE.COM

Economische schadebepaling

Accountants, advocaten en ondernemers vinden in Sman Business Value een deskundige partner bij het beoordelen en onderbouwen van schadeclaims op basis van economische waarde.

Schadeonderzoek vraagt meer dan een berekening alleen. Bij de schriftelijke rapportage van het schadeonderzoek worden hoge eisen gesteld aan onderbouwing, in het bijzonder ten aanzien van causaliteit, documentatie en argumentering. Inschakeling van een deskundige partij is daarom cruciaal.

Economische schadebepaling