Economische schadebepaling

Accountants, advocaten en ondernemers vinden in Sman Business Value een deskundige partner bij het beoordelen en onderbouwen van schadeclaims op basis van economische waarde.

Schadeonderzoek vraagt meer dan een berekening alleen. Bij de schriftelijke rapportage van het schadeonderzoek worden hoge eisen gesteld aan onderbouwing. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van causaliteit, documentatie, consistentie en argumentering. Het is daarom cruciaal om een deskundige uw schadezaak te laten analyseren en documenteren.

Economische schadebepaling