Ondernemingswaardering

Sman Business Value maakt de waarde van ondernemingen inzichtelijk. Dat inzicht in waarde is voor intermediaire partijen als advocaten en accountants, maar ook voor (financieel) directeuren, ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders zelf van groot belang.

Waarderen is meer dan alleen een cijferexercitie. Onze bedrijfskundige kennis en internationale bedrijfservaring completeren de nodige theoretische kennis en ervaring in financiële vraagstukken.

Met name in een familiebedrijf en situaties waarin een directeur-grootaandeelhouder is betrokken, kan een besluit over de verkoop van een onderneming veel emoties losmaken. Zakelijkheid hoeft daarbij niet altijd voorop te staan. Door het verschaffen van inzicht helpen wij partijen op één lijn te krijgen. Met deskundig en onpartijdig advies – en tegelijkertijd begrip voor de ontstane situatie. Want inzicht stelt in staat tot oordelen, tot beslissen.