vermogenskosten Tag

Sman Business Value / Posts tagged "vermogenskosten"

Veel nutsbedrijven met een natuurlijk monopolie zijn onderhevig aan regulering door de overheid. Zo ook de netbeheerders, die de aansluiting op het gas- en elektriciteitsnet verzorgen voor particulieren en bedrijven. Onderdeel van de regulering is dat het maximaal door te berekenen rendement op het geïnvesteerd […]

READ MORE

Bij een ondernemingswaardering worden de verwachte toekomstige geldstromen contant gemaakt tegen een vermogenskostenvoet. Deze vermogenskostenvoet reflecteert de aan de verwachte geldstromen verbonden risico’s alsmede de tijdsvoorkeur voor geld. Er zijn diverse methoden om de vermogenskostenvoet te bepalen. In algemene zin zijn de daarbij bepalende factoren: […]

READ MORE