Sman Business Value Blog

NEE/NEE…NEE/JA…JA/JA

Van opt-out naar opt-in bij het ontvangen van ongeadresseerd reclamedrukwerk

Sinds de jaren negentig sieren NEE/NEE- en NEE/JA-stickers vele Nederlandse brievenbussen. Met deze sticker kan de bewoner aangeven of deze prijs stelt op het ontvangen van ongeadresseerd reclamedrukwerk en/of huis-aan-huisbladen. Dit betreft een zogenaamd ‘opt-out systeem’. Met het plakken van de sticker voorkom je dat je deze publicaties ontvangt.

Met ingang van 2018 is in de gemeente Amsterdam een verordening van kracht die gebaseerd is op een ‘opt-in systeem’. Deze houdt in dat ongeadresseerd reclamedrukwerk slechts mag worden bezorgd als op de brievenbus een JA/JA sticker is aangebracht. Met de maatregel hoopt de gemeente 1,8 miljoen kilo papier per jaar te besparen. Voor 2018 kregen bijna 210.000 Amsterdamse huishoudens ongeadresseerd drukwerk door de bus. Na de invoering van de JA/JA sticker daalde dit aantal naar 80.000 huishoudens.

Enkele ondernemers die reclamedrukwerk ongeadresseerd verspreiden, voeren sedert 2016 een civiele procedure tegen de gemeente Amsterdam waarin zij strijden tegen de invoering van  het opt-in systeem. Zij vorderen onder meer schadevergoeding. Zij menen dat de overgang naar het nieuwe systeem onrechtmatig is. Zij hebben daarbij aangegeven dat zij door het teruglopend volume als gevolg van deze maatregel vele miljoenen schade lijden.

In deze procedure is Sman Business Value opgetreden als financieel adviseur van de gemeente Amsterdam. De beweerdelijk te lijden schade is door ons beoordeeld en becommentarieerd.

Nadat eisers in deze procedure in eerste instantie al door de rechtbank in het ongelijk waren gesteld, heeft recentelijk ook het hof hun vorderingen afgewezen (arrest ECLI:NL:GHAMS:2019:3423 d.d. 24 september 2019). Het hof oordeelde onder andere dat de gemeente bevoegd was het nieuwe systeem in te voeren en dat het ‘opt-in systeem’ geen inbreuk vormt op eigendomsrechten van de ondernemers. Ook heeft de gemeente geen beginselen van behoorlijk bestuur geschonden.

Behoudens eventuele cassatie zal de uitspraak van het hof tot gevolg hebben dat vele andere Nederlandse gemeenten zullen overgaan tot invoering van het ‘opt-in systeem’. De gemeenten die dit reeds hebben aangekondigd zijn onder andere Utrecht, Rotterdam, Haarlem, Tilburg en Nijmegen.
Guido Rooijackers

Geschreven door Guido Rooijackers

Indien u meer informatie wilt over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Guido Rooijackers. Hij is bereikbaar via e-mail en +31 (0)20 3338630.

Guido Rooijackers (1970) is financiële bedrijfseconoom, register controller en register valuator. Guido Rooijackers treedt veelvuldig op als (gerechtelijk) deskundige op het gebied van ondernemingswaardering en economische schadebepaling, onder andere voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam.
Meer over Guido Rooijackers >