SNS REAAL Tag

Sman Business Value / Posts tagged "SNS REAAL"

Door de nationalisatie van SNS Reaal in februari 2013 raakten aandeelhouders en achtergestelde obligatiehouders van SNS Reaal hun stukken kwijt. Die werden onteigend door de Nederlandse Staat. De Staat kon dat doen op basis van de destijds recent in werking getreden Interventiewet. Deze wet bepaalt […]

READ MORE

Zo luidt de kop in het Financieele Dagblad vandaag. De Ondernemingskamer heeft op 11 juli jl. uitspraak gedaan in de procedure waarin de schadeloosstelling voor eigenaren van onteigende effecten en overige vermogensbestanddelen van SNS REAAL en SNS Bank wordt vastgesteld. In deze procedure is Sman […]

READ MORE