Uittreedregeling Tag

Sman Business Value / Posts tagged "Uittreedregeling"

Veel joint ventures en andere (tijdelijke) samenwerkingsvormen waarbij gemeenschappelijk bezit gevormd wordt, eindigen in een uitkoop van één of meer oprichters. Soms gaat dit ‘con amore’; dan gunnen de business partners elkaar een eigen toekomst en wordt tevreden teruggezien op gezamenlijk gecreëerde waarde. Minstens zo […]

READ MORE

Soms is sprake is van een dusdanige onenigheid tussen aandeelhouders dat uittreding van één van hen als enige oplossing wordt gezien. Als alle aandeelhouders deze visie onderschrijven, is er een uitweg. Als dit niet het geval is, stond tot voor kort de (naar eigen gevoel) […]

READ MORE