Economische schade en bestuurdersaansprakelijkheid

Economische schade kent vele verschijningsvormen. In onze halfjaarberichten hebben wij eerder zaken beschreven waarbij bijvoorbeeld de economische schade werd veroorzaakt door inbreuk op auteursrecht of niet-nakoming van toezeggingen waardoor een veelbelovend businessplan niet tot uitvoering kon komen. In de meeste gevallen betrof het procedures tussen ondernemingen, als ‘bijverschijnsel’ van zakelijk verkeer. In een enkel geval was het ontstaan van economische schade te wijten aan onverantwoord gedrag van de leiding van de onderneming, en was er  sprake van bestuurdersaansprakelijkheid.

Ons bureau werd benoemd tot gerechtelijk deskundige in een procedure waarbij onbetaald gebleven crediteuren van een gefailleerde onderneming de directie daarvan aansprakelijk hielden voor hun verlies. Zij stelden dat op het moment dat zij hun goederen en/of diensten leverden, de directie wist althans behoorde te weten dat deze niet zouden kunnen worden betaald. Als dat het geval is geldt, kortweg, dat de ondernemingsleiding in privé aansprakelijk is. Het onderzoek richtte zich op de financiële situatie in de periode voorafgaand aan het faillissement.

Wankele liquiditeitsprognoses

Het faillissement betrof een groep van ondernemingen, met vele onderlinge (financiële) banden, en tal van bedrijfsgebonden en niet bedrijfsgebonden activa, in verschillende stadia van ontwikkeling. Het gedetailleerde onderzoek van Sman Business Value wees uit dat de financiële sturing van de onderneming niet op orde was. Dit leidde ertoe dat de ondernemingsleiding onvoldoende kon vertrouwen op onder meer liquiditeitsprognoses in de toen maatschappelijk bekende penibele omstandigheden. Deze prognoses zijn essentieel in een situatie van financiële tekorten.

Daarnaast bleken niet-bedrijfsgebonden activa optimistisch gewaardeerd. Althans, wij stelden vast dat zij niet op de benodigde korte termijn of alleen na het doen van aanvullende investeringen zouden kunnen worden verkocht. Daarmee ontbrak ook de mogelijkheid om door verkoop van activa de tekorten aan te zuiveren. Terwijl de opzet van het informatiesysteem toereikend was, bleek de werking onvoldoende daar essentiële signalen niet adequaat en tijdig werden opgevolgd. Eindconclusie was dat door de gebrekkige bestuurlijke informatieverzorging de ondernemingsleiding niet adequaat gehandeld heeft. Dat kan haar worden aangerekend!

In deze procedure is recent arrest gewezen door het Gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2014:3467). De conclusies van ons onderzoek zijn door het Gerechtshof overgenomen.
Guido Rooijackers

Geschreven door Guido Rooijackers

Indien u meer informatie wilt over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Guido Rooijackers. Hij is bereikbaar via e-mail en +31 (0)20 3338630.

Guido Rooijackers (1970) is financiële bedrijfseconoom, register controller en register valuator. Guido Rooijackers treedt veelvuldig op als (gerechtelijk) deskundige op het gebied van ondernemingswaardering en economische schadebepaling, onder andere voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam.
Meer over Guido Rooijackers >