Sman Business Value Blog

De economie van negatieve rente

“Cash is king” was het adagium dat bedrijven ertoe leidde werkkapitaal efficiënt te beheren. Echter, na de meest recente maatregelen van de ECB, kennen we in de eurozone het fenomeen van bedrijfsobligaties met een negatief rendement. Obligaties van solide bedrijven als Shell, Siemens, Sanofi, Roche en LVMH vertonen een koers die een negatieve yield verraden. Wie nu een (korte termijn) obligatie van deze bedrijven koopt, weet dat hij – inclusief tussentijdse uitkeringen – bij afloop van de obligatie zijn koopsom niet terugkrijgt.

Stel dat deze trend aanhoudt, en dat particulieren en bedrijven geconfronteerd worden met een negatieve rente op aangehouden tegoeden. Wat zou daarvan de economische consequentie zijn?

In de traditionele betekenis van het woord betekende ‘efficiënt’:

  • omzet snel incasseren;
  • minimale voorraadniveaus;
  • leveranciers laat betalen;
  • en zo mogelijk zelfs een negatief werkkapitaal creëren dat kan bijdragen aan de financiering van overige activa.

Omgekeerde drijfveer

Met een negatieve rente zou de drijfveer kunnen omdraaien. Liever je leveranciers direct betalen, en incasso-opdrachten nog even uitstellen om maar te vermijden dat je je geld op de bank moet stallen. Treasury wordt een soort ‘zwarte pieten’.

Gevolg is natuurlijk wel dat als bedrijven geen liquiditeit willen aanhouden, de vraag naar goederen en diensten zal toenemen. Investeringen of voorraadvorming zijn het gevolg, en prijsstijging. En dus inflatie; precies wat de ECB wil bevorderen. Komt er daarna een einde aan de negatieve rente?

Cash is King. Maar de King wants no Cash. Wie in de toekomst nog zijn rekening te laat voldoet laat pas echt zien dat hij een slechte kredietwaardigheid heeft!
Arjen Sparrius

Geschreven door Arjen Sparrius

Indien u meer informatie wilt over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Arjen Sparrius. Hij is bereikbaar via e-mail en +31 (0)20 3338630.

Arjen Sparrius (1962) studeerde bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. In 2005 werd hij Register Valuator. Als partner bij Sman Business Value is hij regelmatig betrokken bij waarderingsvraagstukken en bedrijfsovernames.
Meer over Arjen Sparrius >