Author: Peter Hoiting

Sman Business Value / Articles posted by Peter Hoiting

In een geschil tussen aandeelhouders in een bevrachtingskantoor besluit de meerderheidsaandeelhouder, tevens directeur grootaandeelhouder (DGA), de winstgevende activiteiten te staken en de vennootschap te liquideren. De minderheidsaandeelhouder krijgt zijn deel in de liquidatieopbrengst. De (ex) DGA treedt in dienst bij een branchegenoot. De minderheidsaandeelhouder vermoedt

READ MORE

Post Tags:

Ondernemingen bestaan niet alleen uit tastbare activa en passiva, maar ook uit immateriële activa (intellectueel eigendom), zoals merken, handelsnamen en patenten. Bij overdracht hiervan ontstaat een waarderingsvraagstuk. Het is niet ongebruikelijk dat ondernemingen deze immateriële activa, ook wel IP (‘intellectual property’) onderbrengen in een afzonderlijke entiteit.

READ MORE

Ons bureau voert jaarlijks tientallen opdrachten uit op het gebied van waardering van ondernemingen en aandelenpakketten, bepaling van economische schade en transactiebegeleiding. De daarmee samenhangende problematiek is voor ons bekend terrein. Van tijd tot tijd doen zich echter casussen voor die allesbehalve doorsnee zijn. In

READ MORE

Rondom faillissementen spelen nogal eens waarderingskwesties. ‘Niet-operationele transacties’ in het zicht van een faillissement zoals verkoop van dochters, activa, en activiteiten vergen een adequate waardering. Curatoren willen zekerheid over de waarde van af te stoten activiteiten/deelnemingen. Intra-groepstransacties waarbij ook zekerheden wijzigen, moeten goed worden onderbouwd. In

READ MORE