minnelijke regeling Tag

Sman Business Value / Posts tagged "minnelijke regeling"

DGA’s krijgen bijna alleen in bijzondere situaties met waardering van hun onderneming of hun aandelenpakket te maken, namelijk als aandelenverhoudingen (moeten) wijzigen. De aanleiding kan zijn een geschil, een vriendelijke overdracht, een toetreder, vererving of schenking. De DGA waagt zich dus op onbekend terrein, maar […]

READ MORE