Peildatum blijkt belangrijk in echtscheidingszaak

Als bij een echtscheiding sprake is van een onderneming, wordt deze toegedeeld aan de ondernemer (m/v). Voor de boedeldeling moet dan een waardering worden uitgevoerd. Wij worden in die gevallen regelmatig ingeschakeld als partijdeskundige of door de rechter benoemd als onafhankelijk deskundige.

Het komt vaak voor dat de niet in het bedrijf actieve partner (m/v) meent een goede kijk te hebben op de onderneming en de waarde daarvan. Vooral als de onderneming al langer bestaat en voorziet in de inkomsten van het gezin, zal enig inzicht bestaan. Toch komt het voor dat die kijk – die toch een kijk van buiten is – geen juist beeld oplevert.

Wij werden ingeschakeld door de niet bij het bedrijf betrokken partner. De ondernemende partner had door een eigen adviseur een waardering laten uitvoeren en op basis daarvan een voorstel uitgebracht voor de financiële afwikkeling. Ons werd verzocht daar een opinie bij te geven.

Peildatum

Wij beoordelen het waarderingsrapport en krijgen op ons verzoek de gelegenheid daarover vragen te stellen. Ons valt in ieder geval op dat de waardepeildatum in het waarderingsrapport al ruim een jaar in het verleden ligt. Door de advocaat van onze cliënt wordt aangegeven dat echter uitgegaan moet worden van een actuele peildatum (die aansluit bij het moment van de feitelijke verdeling).

Het betreft een internationaal opererende onderneming, actief in een nichemarkt. Juist in de niche zijn ontwikkelingen gaande waarvan de onderneming kan profiteren. Zij is goed gepositioneerd om samenwerkingen te realiseren. De eerste besprekingen daartoe zijn op dat moment al enige tijd gaande. Het voorliggende waarderingsrapport beschrijft deze ontwikkelingen ‘enigszins terzijde’, maar kent er geen waarde aan toe. Na peildatum zijn echter serieuze stappen gezet die de verwachting wettigen van internationale doorgroei. Hoewel nog geen definitieve overeenkomsten zijn gesloten zijn wij van mening dat de waarde positief wordt beïnvloed. Met andere correcties op het aanwezige waarderingsrapport komen wij per saldo tot een substantieel hogere waarde voor de (aandelen in) de onderneming.

Op basis van onze opinie vinden opnieuw onderhandelingen plaats over de waarde. Door het verstrijken van de tijd nemen intussen onzekerheden af, en wordt de internationale doorgroei een steeds realistischer perspectief. Uiteindelijk komt er overeenstemming tussen de (voormalige) echtelieden. Daarbij is een aanzienlijk hogere waarde het uitgangspunt.

Aan niet direct bij de bedrijfsvoering betrokken echtelieden (m/v) is het niet altijd duidelijk wat de waarde van een onderneming is. Voor de goede orde: dat weet de ondernemer zelf ook niet altijd. Het verdient daarom altijd aanbeveling een deskundige in te schakelen.
Peter Hoiting

Geschreven door Peter Hoiting

Indien u meer informatie wilt over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Peter Hoiting. Hij is bereikbaar via e-mail en +31 (0)20 3338630.

Peter Hoiting (1953) is Register Accountant en Register Valuator en was sinds 2005 tot en met oktober 2021 partner bij Sman Business Value. Na zijn uittreden uit de maatschap blijft hij werkzaam als adviseur ten behoeve van Sman Business Value.
Meer over Peter Hoiting >