immateriële activa Tag

Sman Business Value / Posts tagged "immateriële activa"

Ondernemingen bestaan niet alleen uit tastbare activa en passiva, maar ook uit immateriële activa (intellectueel eigendom), zoals merken, handelsnamen en patenten. Bij overdracht hiervan ontstaat een waarderingsvraagstuk. Het is niet ongebruikelijk dat ondernemingen deze immateriële activa, ook wel IP (‘intellectual property’) onderbrengen in een afzonderlijke […]

READ MORE