Kamer van Koophandel

Partners van Sman Business Value treden veelvuldig op als onafhankelijk deskundige. Zo worden zij geregeld als deskundige benoemd door de rechterlijke macht, onder andere door de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam, maar ook door vele andere rechtbanken en gerechtshoven. Ook vinden benoemingen plaats als deskundig of arbiter door Kamers van Koophandel en het Nederlands Arbitrage Instituut.

Deskundigenbenoemingen via de Kamer van Koophandel hebben doorgaans betrekking waarderingskwesties rondom personenvennootschappen (VOF, CV, maatschap) alsmede op waarderingen van ondernemingen en aandelenpakketten in het kader van de statutaire blokkeringsregeling.

Partners van Sman Business Value staan als deskundige ingeschreven in de desbetreffende registers zoals het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen en DIX, het deskundigenregister van en voor de rechterlijke macht voor civielrechtelijke en bestuursrechtelijke rechtspleging. Wij hebben ervaring in de procesgang bij juridische procedures, zorgvuldige toepassing van hoor en wederhoor en wij verstaan de taal van de rechterlijke macht.