Nederlands Arbitrage Instituut

Partners van Sman Business Value treden veelvuldig op als onafhankelijk deskundige. Zo worden zij geregeld als deskundige benoemd door de rechterlijke macht, onder andere door de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam, maar ook door vele andere rechtbanken en gerechtshoven. Ook vinden benoemingen plaats als deskundig of arbiter door Kamers van Koophandel en het Nederlands Arbitrage Instituut.

Benoemingen als deskundige en als arbiter via het Nederlands Arbitrage Instituut hebben doorgaans betrekking op kwesties ten aanzien van de waardering van ondernemingen en aandelenpakketten.

Partners van Sman Business Value staan als deskundige ingeschreven in de desbetreffende registers zoals het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen en DIX, het deskundigenregister van en voor de rechterlijke macht voor civielrechtelijke en bestuursrechtelijke rechtspleging. Wij hebben ervaring in de procesgang bij juridische procedures, zorgvuldige toepassing van hoor en wederhoor en wij verstaan de taal van de rechterlijke macht.