Directies en commissarissen

Directies en Raden van Commissarissen doen een beroep op Sman Business Value bij fusies, samenwerkingsverbanden en joint ventures, zowel in de profit als non-profit sector. Bij de start van een gezamenlijk traject vormt een onafhankelijke waardebepaling vaak een onmisbaar vertrekpunt.

Daarnaast begeleidt Sman Business Value transacties en adviseert op het gebied van financiering, fusies en overnames en verkoop van ondernemingen of bedrijfsonderdelen. In situaties waarin extra zorgvuldigheid of een second opinion is vereist rondom verkoop van een onderneming of een investeringsproject verricht Sman Business Value onafhankelijke beoordelingen daarvan.

Peter Hoiting, partner bij Sman Business Value: “Inzicht in waarde is letterlijk waar het om draait in onze adviespraktijk. Door intensief overleg met de ondernemer komen wij tot een degelijke waarderingsrapportage. Het waarderingsproces leidt bij alle betrokkenen tot een beter inzicht in de waardebepalende factoren en het risicoprofiel van de onderneming. Belangrijke koop- en verkoopbeslissingen komen zo in een ander, beslist verhelderend, daglicht te staan. Met andere woorden: inzicht in waarde!”