Belastingadviseurs

Belastingadviseurs vinden in ons bureau een stevige sparring partner in fiscale vraagstukken. Besluitvorming op het gebied van managementbeloning in de vorm van opties, aandelen en werknemersparticipatie kent belangrijke fiscale aandachtspunten, maar is uiteraard ook een waarderingsvraagstuk. Hetzelfde geldt voor bedrijfsoverdracht binnen de familie.

Onze beoordeling richt zich op de vaststelling en onderbouwing van de waarde in het economisch verkeer. Een adequate vastlegging van feiten, omstandigheden en verwachtingen op de waardepeildatum is zeer relevant. Het is immers niet ongebruikelijk dat de Belastingdienst pas na geruime tijd de transactie onder de loep neemt. Goed gedocumenteerd zijn en heldere rapportages betalen zich uit op die momenten.