Mediators

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij partijen, onder begeleiding van een bemiddelaar (mediator), samen tot een voor alle belanghebbenden aanvaardbare oplossing van een probleem proberen te komen. De mediator is getraind in het begeleiden van onderhandelingen. Hij of zij oordeelt niet, maar helpt bij het vinden van een oplossing. De mediator is onafhankelijk, beide partijen moeten vertrouwen in hem of haar hebben. Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten bereid zijn samen aan een oplossing te werken.

Partners van Sman Business Value treden veelvuldig op als onafhankelijk deskundige. Zo worden zij geregeld als deskundige benoemd door de rechterlijke macht, onder andere door de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam, maar ook door vele andere rechtbanken en gerechtshoven. Ook vinden benoemingen plaats als deskundige of arbiter door Kamers van Koophandel en het Nederlands Arbitrage Instituut.

Sman Business Value beschikt ook over ervaring met het optreden als onafhankelijk deskundige in het kader van mediationprocedures. Hierbij kan gedacht worden aan waardering van aandelen in het kader van een aanbiedingsplicht of echtscheiding, alsmede economische schadebepaling. In die situaties vervult Sman Business Value niet de rol van mediator maar geeft zij in opdracht van partijen en onder regie van de mediator, een onafhankelijk advies.