Advocatuur

De dynamiek van de advocatenpraktijk vraagt om professionele prestaties die soms onder hoge (tijd)druk moeten worden geleverd. Wij zijn in staat om u op korte termijn inzicht te geven in de economische en financiële aspecten van uw zaak. Daarbij hebben wij ervaring in de procesgang bij juridische procedures en wij verstaan de taal van de rechterlijke macht.

Partners van Sman Business Value kunnen optreden voor de eisende partij of gedaagde, of als onafhankelijk deskundige. Zo worden wij geregeld als deskundige benoemd door de rechterlijke macht, onder andere door de Ondernemingskamer, en voorts door Kamers van Koophandel en het Nederlands Arbitrage Instituut. wij staan als deskundige ingeschreven in de desbetreffende registers zoals het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen.