Curatoren

Indien u onderhandelt over een onderneming zonder de kwaliteiten en waarde ervan goed te kennen, dan kunt u niet veel méér doen dan biedingen afwachten en bieders tegen elkaar uitspelen. Naarmate u meer inzicht heeft in wat voor potentiële kopers de waarde van de acquisitie is, kunt u meer tegenwicht geven in onderhandelingen, beter indiceren welke prijs u verwacht, en sneller tot het juiste bod komen. Wij kunnen u daarbij ondersteunen:

– Een taxatierapport ‘going concern’ ten behoeve van een onderhandse verkoop.
– Analyseren hoe beslissingen inzake ontslag, doorlevering, afkoelingsperiode en/of eventuele continuïteit van (onderdelen van) de onderneming de waarde van die onderneming beïnvloeden.
– Bepalen wat de waardevolle bedrijfsonderdelen zijn, en voor welk type koper.
– Een brug slaan tussen korte termijn cashflow analyses (boedel) en lange termijn cashflowverwachtingen (continuïteit). Een plan maken op basis waarvan zo nodig boedelkrediet aangetrokken kan worden of een afkoelingsperiode aangekondigd kan worden.

U mag van ons een korte responstijd verwachten met bondige en heldere communicatie. In overleg zal de reikwijdte van onze analyses worden bepaald, waaronder mogelijk een “quick scan”.

Curatoren