Was de bij echtscheiding gehanteerde ondernemingswaarde fair?

Vier jaar geleden werd een echtscheiding uitgesproken, waarbij een onderneming aan de man werd toebedeeld voor een indertijd door de accountant vastgesteld bedrag. Recentelijk is deze onderneming verkocht voor een aanzienlijk hogere waarde. Dit riep vragen op bij de ex-echtgenote, die zich tot ons wendde voor advies.

Na haar verhaal gehoord te hebben, konden wij beamen dat er duidelijke indicaties waren dat ook ten tijde van de scheiding al een hogere waarde had kunnen bestaan. De indertijd betrokken accountants hadden een intrinsieke waarde berekend, zonder zich er rekenschap van te geven dat al een paar jaar vrij hoge ontwikkelkosten direct ten laste van de inmiddels sterk groeiende bedrijfsresultaten waren gekomen.

Vervolgens hebben wij deze cliënt doorverwezen naar een echtscheidingsadvocaat. De advocaat kon toelichten wat de juridische kant van de zaak was. De wet stelt dat, kort samengevat, benadeling voor meer dan een kwart van het in een scheiding te verdelen vermogen een vermoeden van dwaling oplevert. De andere partij moet dan het eventuele bewijs van het tegendeel leveren.

Aldus werd ons de vraag gesteld hoe de onderneming gewaardeerd had moeten worden per datum van de echtscheiding. Uiteraard mag daarbij niet uitgegaan worden van de zekerheid hoe het achteraf gelopen is. Met andere woorden, het blijft een waardering per de oorspronkelijke datum van verdeling en verrekening van het vermogen, op basis van de uitgangspunten en verwachtingen die op dat moment golden.

Daar er niet zo veel informatie meer beschikbaar was uit die periode, en wij niet werden geacht met de onderneming of de ex-echtgenoot contact op te nemen, beperkte onze waarderingsanalyse zich tot een indicatie van een bandbreedte. Maar zelfs bij de laagste uitkomst van die bandbreedte bleek dat er méér dan 25 procent verschil bestond met de waarde in het scheidingsconvenant. Daarmee was er voldoende grond voor juridische actie.

Zover heeft het in deze casus gelukkig niet hoeven komen. Met de inmiddels beschikbare financiële en juridische kennis, hebben de voormalige echtelieden in goed overleg een regeling kunnen treffen waarin een redelijk deel van de gerealiseerde verkoopwinst alsnog werd gedeeld. En dat zonder erover te hoeven procederen. Een mooie uitkomst van een bijzonder waarderingsonderzoek.
Arjen Sparrius

Geschreven door Arjen Sparrius

Indien u meer informatie wilt over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Arjen Sparrius. Hij is bereikbaar via e-mail en +31 (0)20 3338630.

Arjen Sparrius (1962) studeerde bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. In 2005 werd hij Register Valuator. Als partner bij Sman Business Value is hij regelmatig betrokken bij waarderingsvraagstukken en bedrijfsovernames.
Meer over Arjen Sparrius >