Sman Business Value Blog

Waardering van een radiofrequentie

Het ministerie van Economische Zaken verleent tijdelijke vergunningen voor het gebruik van radiofrequenties voor omroepdiensten. In 2011 werden deze licenties verlengd. De vergoedingen die de houders van vergunningen moesten betalen, waren gebaseerd op een gezamenlijk onderzoek uit die periode door SEO, het Instituut voor Informatierecht (IViR) en TNO. De berekende waarde van een landelijke radiofrequentie (ongeclausuleerd, zonder beperkingen), en daarmee de verschuldigde vergoeding, varieerde tussen € 20 en € 26 miljoen.

Eén van de betreffende frequenties (‘Kavel A7’) was in 2011 echter niet in gebruik. Deze frequentie is pas twee jaar na het SEO-onderzoek  in 2013 geveild en vergund aan Radio 10. Bij die veiling bedroeg de opbrengst voor de overheid slechts € 829.000. Dat was veel lager dan de bedragen die concurrerende marktpartijen twee jaar eerder hadden betaald.

Er dient een gelijk speelveld te zijn voor commerciële radiostations. Vanuit dat oogpunt heeft het ministerie van Economische Zaken een nieuw onderzoek gelast van SEO en IViR naar de actuele waarde van Kavel A7. Op basis van dit onderzoek zou vervolgens besloten kunnen worden tot een eventuele correctie in de prijsvorming van de eerder verlengde vergunningen.

Second opinion

In opdracht van Economische Zaken heeft het bureau RBB Economics in samenwerking met Sman Business Value een second opinion uitgebracht over dit onderzoek. Op basis van het onderzoek en de second opinion heeft de minister recent geconcludeerd dat er toch geen aanpassing zal plaatsvinden van de in 2011 vastgestelde bedragen. Ofschoon ogenschijnlijk sprake is van een significant waardeverschil, kan dit grotendeels verklaard worden door gewijzigde economische omstandigheden (met name de verslechterde advertentiemarkt) en de verkorte resterende looptijd van de vergunning (voor Kavel A7). Voorts is een correctie toegepast omdat Kavel A7 in 2013 al geruime tijd niet in gebruik was en ‘braak lag’. Hierdoor zal de nieuwe vergunninghouder zich meer moeite moeten getroosten om luisteraars aan zich te binden en marktaandeel te verkrijgen.
Guido Rooijackers

Geschreven door Guido Rooijackers

Indien u meer informatie wilt over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Guido Rooijackers. Hij is bereikbaar via e-mail en +31 (0)20 3338630.

Guido Rooijackers (1970) is financiële bedrijfseconoom, register controller en register valuator. Guido Rooijackers treedt veelvuldig op als (gerechtelijk) deskundige op het gebied van ondernemingswaardering en economische schadebepaling, onder andere voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam.
Meer over Guido Rooijackers >