Sman Business Value Blog

‘Staat moet toch betalen voor SNS…’

Zo luidt de kop in het Financieele Dagblad vandaag. De Ondernemingskamer heeft op 11 juli jl. uitspraak gedaan in de procedure waarin de schadeloosstelling voor eigenaren van onteigende effecten en overige vermogensbestanddelen van SNS REAAL en SNS Bank wordt vastgesteld.

In deze procedure is Sman Register Valuators opgetreden als adviseur van een elftal advocatenkantoren dat de belangen van (voormalige) eigenaren van effecten en overige vermogensbestanddelen behartigt. In opdracht van deze partijen heeft Sman Register Valuators een beoordeling gegeven van de gehanteerde waarderingsmethodieken en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het door de Minister van Financiën gedane aanbod tot schadeloosstelling (de geboden schadeloosstelling bedraagt nihil). In lijn met onze bevindingen heeft de Ondernemingskamer, in een 77-pagina’s tellende beschikking, geconcludeerd dat het aannemelijk is dat het door de Minister gedane aanbod geen volledige vergoeding vormt van de door de rechthebbenden geleden schade.

Drie nog te benoemen deskundigen zullen nu, behoudens tussentijds cassatieberoep, de werkelijke waarde van de onteigende effecten en vermogensbestanddelen, onmiddellijk voorafgaand aan de onteigening, moeten vaststellen. Daarmee gloort er hoop voor de door de onteigening getroffen beleggers.

De lezenswaardige beschikking van de Ondernemingskamer kunt u hier nalezen.
Guido Rooijackers

Geschreven door Guido Rooijackers

Indien u meer informatie wilt over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Guido Rooijackers. Hij is bereikbaar via e-mail en +31 (0)20 3338630.

Guido Rooijackers (1970) is financiële bedrijfseconoom, register controller en register valuator. Guido Rooijackers treedt veelvuldig op als (gerechtelijk) deskundige op het gebied van ondernemingswaardering en economische schadebepaling, onder andere voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam.
Meer over Guido Rooijackers >