Sman Business Value draagt bij aan permanente educatie voor de vastgoedsector

Permanente educatie is een van de pijlers onder beroepsorganisaties. Advocaten, accountants, register valuators, allen hebben er mee te maken. Ook makelaars en taxateurs zijn verplicht jaarlijks bij te scholen. Een van de opleidingsinstituten is de Real Estate Business School, REBS. De REBS verzorgt jaarlijks vele cursussen voor deze sector, op uiteenlopende vakgebieden. Partners van Sman Business Value verzorgen het onderdeel business valuation.

REBS is opgericht in 2012 en groeide uit tot een competentiegericht opleidingsinstituut met meer dan 200 docenten. REBS verzorgt trainingen voor alle soorten makelaars en taxateurs, van individuele woningmakelaars tot in-house cursussen voor grote internationaal opererende bedrijven.

Er zijn vele overeenkomsten tussen de waardering van ondernemingen en van vastgoed. Beide zijn toekomstgericht en in overwegende mate gebaseerd op de discounted cashflow methode (DCF). Bij de waardering van ondernemingen spelen echter meer factoren een rol. Ondernemingen staan bloot aan aanzienlijk meer economische dynamiek, die in hoge mate de resultaten en dus de waarde bepaalt. In de vastgoedsector bestaat  interesse in de kennis en expertise die is opgedaan bij de waardering van ondernemingen. Een ander onderwerp is de wijze waarop vastgoed in ondernemingswaarderingen wordt betrokken. Hoe wordt omgegaan met stille reserves? Wat is het effect van een sale–lease back constructie op de waarde van een onderneming? Moet onderscheid gemaakt worden naar vastgoed dat courant is, en dus makkelijk kan worden verkocht of doorverhuurd, en vastgoed dat bedrijfsspecifiek is (productiebedrijven) of waar de locatie van groot belang is (retail)?

In juridische procedures spelen naast economische factoren ook aspecten van redelijkheid en billijkheid. De scenario’s die ten aanzien van de behandeling van vastgoed vanuit economisch perspectief het meest voor de hand liggen leveren niet altijd een billijk en redelijk resultaat op voor alle procespartijen. Zo speelde een zaak waarbij een tankstation door verplaatsing ruimte kon maken voor woningbouw, met een aanzienlijke waardestijging van de ondergrond tot gevolg. Staand beleid was echter dat het tankstation niet zou worden verplaatst. De rechter oordeelde daarom dat bij de waardering moest worden uitgegaan van continuering op de bestaande locatie.

Sman Business Value kan putten uit een rijke ervaring op het gebied van ondernemingswaardering. In ons 27-jarig bestaan hebben wij alle varianten onder handen gehad. Voldoende basis voor een boeiende presentatie. Neem contact met ons op via info@sman.nl of telefonisch via 020-3338630.
Peter Hoiting

Geschreven door Peter Hoiting

Indien u meer informatie wilt over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Peter Hoiting. Hij is bereikbaar via e-mail en +31 (0)20 3338630.

Peter Hoiting (1953) is Register Accountant en Register Valuator en was sinds 2005 tot en met oktober 2021 partner bij Sman Business Value. Na zijn uittreden uit de maatschap blijft hij werkzaam als adviseur ten behoeve van Sman Business Value.
Meer over Peter Hoiting >