Druk bezocht seminar Sman Business Value in de Burcht van Berlage

Het Sman-seminar over ‘ondernemingswaardering als oplossing bij juridische geschillen’ bleek in een grote behoefte te voorzien. Meer dan 50 relaties wisten op 30 juni 2022 de weg naar de Burcht van Berlage in Amsterdam te vinden. Hierbij een kort verslag.

Advocaat en gastspreker Jolien van Woudenberg, partner bij Höcker Advocaten, opende het seminar met een relaas over haar betrokkenheid bij een knetterende ruzie tussen aandeelhouders bij fashion bedrijf Royaums. In haar rol van door de Ondernemingskamer benoemde beheerder van de aandelen, wist zij uiteindelijk een zogenaamde ruziesplitsing tot stand te brengen bij de onderneming, zodat het voortbestaan van Royaums gewaarborgd was. Daarbij moesten uiteraard de financiële belangen van de onderneming en beide aandeelhouders zorgvuldig worden afgewogen. Ondertussen , werd door partijen geen middel geschuwd om de macht bij de onderneming te grijpen.

Na het relaas van Jolien van Woudenberg over het doorhakken van juridische en financiële knopen in de hitte van de strijd, vervolgde Guido Rooijackers, partner bij Sman Business Value, met het perspectief van de financieel deskundige bij aandeelhoudersgeschillen. Bij Xeikon speelde daarbij een activistische aandeelhouder een rol op de achtergrond, terwijl bij Sirowa internationale aspecten om de hoek kwamen kijken. In beide gevallen was er sprake van transacties tussen de vennootschap en de controlerend aandeelhouder/bestuurder die benadelend waren voor minderheidsaandeelhouders, waarbij tegelijkertijd de uitkoop van die minderheidsaandeelhouders tegen een billijke prijs diende te geschieden. Door Guido Rooijackers werd uit de doeken gedaan hoe je als waarderingsdeskundige om kunt gaan met de financiële impact van deze benadelende handelingen bij het bepalen van een redelijke uitkoopprijs.


Jolien van Woudenberg, Höcker Advocaten

Jolien van Woudenberg is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, media & marketing, algemeen belang en collectieve acties en geschillenbeslechtiging. Ze behartigt belangen in uiteenlopende contractuele geschillen, is specialist in vennootschaprechtelijke kwesties in verband met onder meer bestuurdersaansprakelijkheid. Ze geeft juridische bijstand bij onrechtmatige publicaties en andere privacy gerelateerde zaken. Jolien van Woudenberg wordt geregeld benoemd door de Ondernemingskamer als onderzoeker, bindend adviseur, beheerder en bestuurder van aandelen. Verder is zij actief als rechter-plaatsvervanger en doceert ze procesrecht aan andere advocaten.


 

Tot slot werd door dagvoorzitter Tjebbe de Jong, eveneens partner bij Sman Business Value, nader ingegaan op het beslechten van financiële onenigheid tussen schuldeisers, terwijl ondertussen de onderneming kopje onder dreigt te gaan. Ondernemingen in zwaar weer kunnen sinds kort ook zonder overeenstemming tussen schuldeisers worden geherstructureerd door gebruik te maken van de WHOA, de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Bij toepassing van de WHOA kan een akkoord worden geforceerd in situaties waarin een minnelijke oplossing wordt gedwarsboomd. Bij het vinden van een oplossing middels de WHOA, speelt de bepaling van de zogenaamde reorganisatiewaarde door een waarderingsdeskundige een cruciale rol.

Na deze inhoudelijke presentaties, was het hoog tijd voor de beloofde rondleiding door de Burcht, die behoort tot de belangrijkste monumenten van Amsterdam. Hoewel het hapje en drankje reeds lonkten, was de belangstelling voor de rondleiding groot. Zowel de  de historische aspecten als de art deco-kenmerken van de inrichting van de Burcht kregen een interessante nadere toelichting.

Genoeg stof tot napraten dus, bij de goed verzorgde filevermijdende borrel, waarbij de gelegenheid werd aangegrepen om na bijna twee jaar corona elkaar weer eens in levenden lijve te spreken. Wij hopen u bij een volgende gelegenheid weer in dezelfde goede sfeer en in net zo groten getale te mogen ontvangen.
Arjen Sparrius

Geschreven door Arjen Sparrius

Indien u meer informatie wilt over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Arjen Sparrius. Hij is bereikbaar via e-mail en +31 (0)20 3338630.

Arjen Sparrius (1962) studeerde bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. In 2005 werd hij Register Valuator. Als partner bij Sman Business Value is hij regelmatig betrokken bij waarderingsvraagstukken en bedrijfsovernames.
Meer over Arjen Sparrius >