Bijdrage Sman Business Value aan opleiding herstructureringsdeskundige Universiteit Leiden

Sinds twee jaar loopt bij de Universiteit Leiden een postacademisch opleidingsprogramma voor herstructureringsdeskundige in het kader van de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord). Tjebbe de Jong, partner bij Sman Business Value, verzorgt vanaf de start van de opleiding als co-docent het onderdeel waardebepaling in het kader van de WHOA.

De WHOA in het kort

Het doel van de WHOA is het voorkomen van onnodige faillissementen en het behouden van werkgelegenheid van in de kern levensvatbare ondernemingen. Uit waarderingsoogpunt kan deze doelstelling worden omschreven als het voorkomen van waardevernietiging bij ondernemingen waarbij op korte termijn faillissement dreigt, maar die op lange termijn wel een waardeperspectief hebben.

Als een dergelijke onderneming niet door middel van overleg met alle schuldeisers tot afspraken kan komen over schuldreductie, dan kan een WHOA-procedure worden gestart om een schuldakkoord via de rechter af te dwingen. Als het aan de schuldeisers voorgelegde akkoord voldoet aan de voorwaarden van de WHOA, dan zal de rechter tot homologatie (bekrachtiging) van het akkoord overgaan en kan de schuldpositie overeenkomstig het akkoord worden teruggebracht.

Opleiding herstructureringsdeskundigen Universiteit Leiden

Met de implementatie van de nieuwe herstructureringswetgeving, de WHOA, op 1 januari 2021, ontstond de behoeft aan een gedegen opleiding voor zogenaamde herstructureringsdeskundigen, afgekort HD. Deze HD’s kunnen door de rechtbank worden benoemd om het WHOA-traject vorm te geven en het WHOA-akkoord voor te bereiden.

De Specialisatieopleiding WHO-Herstructureringsdeskundige aan de Universiteit Leiden (www.paoleiden.nl) voorziet in een grote behoefte en in de afgelopen twee jaar hebben al bijna 300 deelnemers deze intensieve opleiding gevolgd. De opleiding duurt bij elkaar een half jaar waarbij verspreid over deze periode acht cursusdagen zijn gepland, waarin verschillende aspecten van de WHOA door zowel universitaire docenten als praktijkdocenten worden behandeld.

Onderdeel waarderingsaspecten

Aangezien de HD zowel met juridische als financiële vraagstukken te maken krijgt kent de opleiding naast juridische ook financiële onderdelen, zoals waardebepaling in het kader van de WHOA. Bij het onderdeel waardebepaling wordt onder meer door Tjebbe de Jong, nader ingegaan op de verschillende vereisten die voor een waardering in het kader van de WHOA gelden.

  • Bij het onderdeel waardering wordt vooral ingegaan op zaken die voor de HD van belang zijn, zoals: Welke financiële informatie moet het akkoord bevatten;
  • Welke waarderingen moeten worden uitgevoerd?;
  • Hoe moeten die waarderingen worden opgesteld, onderbouwd en gepresenteerd?

Sman Business Value levert graag een bijdrage aan deze zeer waardevolle opleiding, waarmee men de kwaliteit van toekomstige herstructureringsdeskundigen wil waarborgen.
Tjebbe de Jong

Geschreven door Tjebbe de Jong

Indien u meer informatie wilt over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Tjebbe de Jong. Hij is bereikbaar via e-mail en +31 (0)20 3338630.

Tjebbe de Jong heeft zowel rechten (Universteit Leiden) als bedrijfskunde (Erasmus Universiteit) gestudeerd. Als partner bij Sman Business Value is hij betrokken bij vraagstukken op het gebied van waardebepaling, berekening van vermogensschade, en commerciele geschillen.
Meer over Tjebbe de Jong >