Sman Business Value Blog

Aandacht voor het MKB

Het midden- en kleinbedrijf: de ruggengraat en banenmotor van onze economie. Het MKB omvat 99% van de Nederlandse bedrijven. Deze 1,1 miljoen bedrijven bieden werk aan 1,3 miljoen mensen. Ondanks de sterk uiteenlopende omvang van deze organisaties kent het MKB een kenmerkende, specifieke problematiek.

Sman Business Value is werkzaam voor het MKB in vraagstukken op het gebied van waardering van de onderneming of onderdelen daarvan, aan- en verkooptrajecten en economische schadebepaling. Een aanzienlijk deel van de meer dan 1.100 sinds 1992 uitgevoerde opdrachten had als opdrachtgever een ondernemer (DGA of IB-ondernemer) of zijn / haar adviseurs, zoals de accountant, fiscalist en advocaat.

In onze recente blogposts stond het MKB centraal. Wij besteedden aandacht aan:

Bedrijfsopvolging

Vroeg of laat wordt iedere DGA geconfronteerd met het vraagstuk van zijn of haar opvolging. Vaak gaat het bedrijf over naar een volgende generatie, maar verkoop aan een al in de onderneming werkzame medewerk(st)er komt eveneens voor (ook wel aangeduid als MBO, management buy-out). In alle gevallen moet er gewaardeerd worden. Wij hebben twee voorbeelden, een opvolging binnen een groot MKB-bedrijf, en de regeling van een overdracht binnen een klein advocatenkantoor. In het laatste geval is sprake van echt maatwerk, zowel ten aanzien van de waardering als de vormgeving van de overdracht, maar een onderzoek naar de haalbaarheid kan zeker de moeite waard zijn.

Vererving

Opvolging is tevens aan de orde als het bezit van de onderneming vererft. Dan spelen natuurlijk ook andere problemen. Zo moet aangifte erfbelasting worden gedaan, waarbij de waarde van de aandelen in de onderneming centraal staat. De belangen van de vennootschap en die van de familie van de DGA lopen niet altijd parallel. In het artikel ‘De DGA overlijdt, hoe nu verder?’ worden deze onderwerpen goed inzichtelijk gemaakt.

Geschillen tussen aandeelhouders

Onenigheid tussen aandeelhouders en de leiding van beursgenoteerde ondernemingen wordt vaak breed uitgemeten in de pers. Ook in het MKB komen geschillen veelvuldig voor. Wij besteden in het artikel ‘Prijsformules in een aandeelhoudersovereenkomst’ aandacht aan de gevolgen van het ontslag van een directeur/aandeelhouder, waarbij een aanbiedingsplicht ontstaat. In dit geval was in de aandeelhoudersovereenkomst (van 10 jaar geleden) een prijsformule afgesproken. Door de van 2008 tot 2016 voortwoekerende economische crisis leidde deze (eenvoudige) formule tot een door de aanbieder onredelijk geachte uitkomst. Een ‘echte’ waardering moest uitkomst bieden.

Verkoop van de onderneming

Als geen opvolging in de familie of de onderneming aanwezig is, is verkoop vaak de enige optie. Wij begeleiden regelmatig verkooptransacties. Deze nemen wel eens een onverwachte wending, zoals wij in de laatste casus ‘Routes richting een exit’ beschrijven. Verkopen? Of toch niet?

Opvolging in ‘zeer klein MKB’

Ongetwijfeld kent u ook (zeer) kleine ondernemingen, waarvan niet redelijkerwijs verwacht kan worden dat er geïnteresseerde kopers bestaan. De omvang doet vermoeden dat eventuele goodwill zeer verknoopt is met de ondernemer /eigenaar. Als de opvolging van binnenuit komt en goed wordt voorbereid, dan blijkt succesvolle overdracht mogelijk. Wij behandelen een recente opdracht in de bijdrage ‘Bedrijfsopvolging in een klein advocatenkantoor’.

Vragen?

Ongetwijfeld herkent u een of meer van de beschreven situaties. Wij zijn altijd bereid met u mee te denken. Onze opdrachten starten doorgaans met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Interesse? Aarzel niet en bel of mail ons op 020-3338630 of info@sman.nl.
Peter Hoiting

Geschreven door Peter Hoiting

Indien u meer informatie wilt over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Peter Hoiting. Hij is bereikbaar via e-mail en +31 (0)20 3338630.

Peter Hoiting (1953) is Register Accountant en Register Valuator en was sinds 2005 tot en met oktober 2021 partner bij Sman Business Value. Na zijn uittreden uit de maatschap blijft hij werkzaam als adviseur ten behoeve van Sman Business Value.
Meer over Peter Hoiting >