Het kopen van een onderneming vraagt om een goed inzicht in de waarde ervan. Belangrijk is het om te bepalen vanuit welk perspectief de waardering plaatsvindt. Begrippen als going-concern, stand-alone, synergie, real-options, marktwaarde en strategische waarde dienen hierbij op de juiste wijze te worden onderscheiden. Verschillende exploitatiescenario’s kunnen met de opdrachtgever doorgerekend worden. Dit kan leiden tot inzicht en beslissingen waarmee de waarde van de onderneming verhoogd kan worden. Indien u koper bent, doet u hiermee uw voordeel. Indien u verkoper bent, wilt u dit onder de aandacht van potentiële kopers brengen, of wellicht zelf eerst uitvoeren.

Het is van belang de waardebepaling deskundig en onafhankelijk te laten uitvoeren, door iemand die niet te zeer meegevoerd wordt in het enthousiasme of andere emoties die “de deal” oproept. Sman Business Value is niet de “deal-maker” of typische “corporate finance” firma: de partij die u op “no cure no pay” basis kunt inschakelen om voor u een onderneming te kopen. Het is onze overtuiging dat u gebaat bent bij een onafhankelijk advies. Of u ons slechts voor de financiële analyse inschakelt, of vervolgens ook in de onderhandeling en afronding van de transactie betrekt, is aan u om te beslissen.

Indien u serieuze plannen heeft voor de koop van een onderneming en daar ondersteuning bij zoekt, belt u ons dan voor een oriënterend kennismakingsgesprek.