Een goed gerund en voorbereid verkoopproces met de juiste informatie, documenten en volgorde der handelingen is één van de belangrijkste succesfactoren voor een succesvolle transactie. De juridische adviseurs van koper en verkoper spelen daarbij een cruciale rol.

Desalniettemin kunnen ook nadat alle handtekeningen gezet zijn, geschillen ontstaan over de afwikkeling van de transactie. Veel voorkomende bronnen van conflict zijn:
– de uitwerking van een tussen partijen overeengekomen earn-out regeling
– de prijsformule voor een volgende tranche aandelen
– een beroep op door verkoper gegeven garanties en vrijwaringen
– het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door verkoper
Ons bureau heeft een ruime ervaring met waarderingskwesties ten aanzien van geschillen bij bedrijfsoverdracht. Binnen ons bureau is niet alleen de expertise op het gebied van ondernemingswaardering en bedrijfsoverdracht, maar ook de kennis en ervaring in accountancy (Register Accountant) aanwezig om u goed te adviseren. Partners van ons bureau zijn in de geschetste situaties meerdere malen als onafhankelijk gerechtelijk deskundige benoemd.