Volgens de afspraken binnen de International Financial Reporting Standard (IFRS) dienen ondernemingen de koopsom van acquisities toe te rekenen aan alle identificeerbare activa en passiva (purchase price allocation).

Sman Business Value heeft ervaring in het uitvoeren van purchase price allocations. Wij hebben bijzonder ruime ervaring met de waardering van immateriële activa (patenten, researchprojecten), ook bij grote beursgenoteerde ondernemingen.

Bent u betrokken bij een transactie waarvoor een purchase price allocation noodzakelijk is, belt u ons dan voor een kennismaking.