Second opinions en Fairness opinions worden verlangd in situaties waarbij belanghebbenden een oordeel wensen over de vraag of de voorgenomen overdracht van een onderneming of bedrijfsonderdeel tegen marktconforme condities plaats vindt. Sman Business Value beoordeelt in deze gevallen de voorgenomen besluiten en de effecten op de verschillende stakeholders.

Concreet kan het hierbij gaan om bedrijfsoverdracht binnen familiekring (“van vader op zoon”) waarbij bijvoorbeeld zowel de belastingdienst als eventuele niet-verkrijgende kinderen en erfgenamen een belang hebben bij een transactie op zakelijke grondslagen. Ook kan gedacht worden aan herstructurering van ondernemingen of bedrijfsonderdelen in het licht van een dreigende surseance of faillissement.

Een second opinion of fairness opinion van Sman Business Value stelt de accountant van de vennootschap en andere adviseurs in dergelijke situaties in staat om neutraal te blijven.