Sman Business Value Blog

Toenemend aantal bedrijfsoverdrachten

Uit diverse recente onderzoeken komt naar voren dat de markt voor fusies en overnames weer groeiende is. Website Overfusies.nl meldt over het 3e kwartaal van 2010 een toename van het aantal bedrijfsoverdrachten in Nederland van 23% ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2009. De dealwaarde steeg zelfs explosief. De jongste PwC fusie- en overnamebarometer van december 2010 geeft de verwachting dat de stijgende trend die in de 2e helft van 2010 is ingezet, in 2011 zal doorzetten. Volgens deze graadmeter zag 51% van de geënquêteerden het afgelopen jaar herstel van de fusie- en overnamemarkt, tegenover 4% die herstel zag uitblijven.

Ook in de praktijk van Sman Register Valuators zijn meerdere transacties actueel. Kenmerkend hierbij  is dat de meeste van deze ondernemingen in 2010 een bewezen resultaatherstel hebben getoond ten opzichte van de algemene dip in 2009. Ofschoon de waarde van een onderneming per definitie in de toekomst ligt, kan voor de prijsvorming een gunstig financieel trackrecord over de periode die kort achter ons ligt van groot belang zijn. Met het geleidelijk aantrekken van de economie verwachten wij dan ook dat een toenemend aantal ondernemers de plannen voor een reeds eerder geplande bedrijfsoverdracht uit de ijskast zal halen. En dat biedt kansen voor kopers die in de huidige markt mogelijkheden zien om nog tegen aantrekkelijke prijsniveaus transacties te doen.
Guido Rooijackers

Geschreven door Guido Rooijackers

Indien u meer informatie wilt over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Guido Rooijackers. Hij is bereikbaar via e-mail en +31 (0)20 3338630.

Guido Rooijackers (1970) is financiële bedrijfseconoom, register controller en register valuator. Guido Rooijackers treedt veelvuldig op als (gerechtelijk) deskundige op het gebied van ondernemingswaardering en economische schadebepaling, onder andere voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam.
Meer over Guido Rooijackers >