Sman Business Value kondigt samenwerking aan met Dr. Wim Driehuis

Sinds 1 januari 2020 is Dr. Wim Driehuis als adviseur verbonden aan Sman Business Value. Wij werken op projectbasis samen bij het beoordelen en onderbouwen van schadeclaims op basis van economische waarde. Schadeonderzoek vraagt meer dan een berekening alleen. Bij het schadeonderzoek worden hoge eisen gesteld aan onderbouwing van uitgangspunten, in het bijzonder ten aanzien van causaliteit, argumentering en documentatie. Wij zijn verheugd ons team te kunnen versterken met de expertise van Wim Driehuis.

Over Wim Driehuis
Wim Driehuis was na zijn studie economie aan de Universiteit van Amsterdam werkzaam op het CPB op het gebied van conjunctuuranalyse. In 1972 promoveerde hij cum laude over dit onderwerp aan de Erasmus Universiteit. Hij is sinds 1973 als hoogleraar verbonden aan de Economische Faculteit van de UvA alwaar hij achtereenvolgens benoemingen had in macro-economie, marktonderzoek en toegepaste economie. Wim was daarnaast o.a. directeur van SEO Economisch Onderzoek, medeoprichter van ACLE (Amsterdam Center for Law and Economics) en werkzaam bij EMIS N.V. en bij PwC, met name op het terrein van mededingingsvraagstukken. Na zijn emeritaat was hij als deskundige betrokken bij een groot aantal procedures over bedrijfsschade. Hij publiceerde de afgelopen jaren een aantal kritische artikelen over de methodologie die daarbij wordt gehanteerd.

Over Sman Business Value
Sman Business Value is een professionele, onafhankelijke dienstverlener op het gebied van ondernemingswaardering, bedrijfsoverdracht en economische schadebepaling. Sinds de oprichting van ons bureau, meer dan 25 jaar geleden, hebben wij vele opdrachten uitgevoerd voor middelgrote en grote (beursgenoteerde, multinationale) ondernemingen, en voor het midden- en kleinbedrijf. Onze opdrachtgevers zijn afkomstig uit vrijwel alle branches. Wij werken voor ondernemers en aandeelhouders. Maar vaak zijn ook de adviseurs van het bedrijfsleven onze opdrachtgevers en verwijzers, zoals vooraanstaande advocaten- en accountantskantoren. Daarnaast treden wij op als deskundige voor de rechterlijke macht. Onze partners zijn persoonlijk en blijvend betrokken bij de uitvoering van de opdrachten. Die continue aandacht biedt onze opdrachtgevers de zekerheid van kwaliteit.

Dr. Wim Driehuis
tel.: 020-3338630
wim.driehuis@sman.nl
www.sman.nl
Guido Rooijackers

Geschreven door Guido Rooijackers

Indien u meer informatie wilt over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Guido Rooijackers. Hij is bereikbaar via e-mail en +31 (0)20 3338630.

Guido Rooijackers (1970) is financiële bedrijfseconoom, register controller en register valuator. Guido Rooijackers treedt veelvuldig op als (gerechtelijk) deskundige op het gebied van ondernemingswaardering en economische schadebepaling, onder andere voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam.
Meer over Guido Rooijackers >