Het tijdsaspect bij het begroten van vermogensschade

Tijdsverloop voegt in belangrijke mate toe aan de complexiteit in schadezaken. Wij zien in vergelijkbare casussen toepassing van verschillende theoretische en praktische invalshoeken. Op 20 maart 2019 organiseerde Sman Business Value over dit onderwerp in Amsterdam een goed bezocht en inspirerend seminar voor haar relaties .

Als eerste inleider trad op Marnix Hebly die in het kader van zijn promotieonderzoek studie verrichtte naar dit onderwerp. Met name relevant voor ons vakgebied is het vraagstuk of gederfde ondernemingswinsten, als gevolg van een schade toebrengende gebeurtenis, beschouwd kunnen worden als ‘duurschade’ of als een ‘momentschade’ (gederfde ondernemingswaarde). Dit blijkt nog relatief onontgonnen juridisch terrein.

Guido Rooijackers ging in zijn bijdrage namens Sman Business Value in op aspecten met betrekking tot tijd en risico, en de verschillende methoden om schade te begroten. Ondanks gelijke uitgangspunten kan de keuze voor een bepaalde methodiek tot volstrekt andere uitkomsten leiden.

Tot slot behandelde Matthijs Stevens, als advocaat bij Stadermann Luiten werkzaam op het terrein van aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, enkele aansprekende voorbeelden van schadebegroting in de praktijk.

Het beoordelen en opstellen van schadecalculaties is een belangrijk onderdeel van onze praktijk, en wij delen graag onze kennis met u. Mocht u als relatie van ons kantoor prijs stellen op de handouts van de presentaties, stuurt u ons dan bericht via info@sman.nl.
Guido Rooijackers

Geschreven door Guido Rooijackers

Indien u meer informatie wilt over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Guido Rooijackers. Hij is bereikbaar via e-mail en +31 (0)20 3338630.

Guido Rooijackers (1970) is financiële bedrijfseconoom, register controller en register valuator. Guido Rooijackers treedt veelvuldig op als (gerechtelijk) deskundige op het gebied van ondernemingswaardering en economische schadebepaling, onder andere voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam.
Meer over Guido Rooijackers >