In de markt wordt soms gebruik gemaakt van “waarderingsregels” op basis van “multiples”. Voorbeelden hiervan zijn waarderingen op basis van koers/winst-verhoudingen, omzet, aantal abonnees of klanten, bruto marge, aantal personeelsleden, etc.. Het gebruik ervan heeft als voordeel dat bedrijven uit eenzelfde branche zo vrij eenvoudig onderling vergeleken kunnen worden.

De methode biedt een eerste notie van waarde, gebruikmakend van veelal publiek verkrijgbare data. Het grote nadeel van deze methoden is dat onderlinge verschillen tussen bedrijven veronachtzaamd worden, dat onvoldoende inzicht ontstaat in de prognoses, en dat vaak een gefundeerd inzicht in de waarde van zelfs het als “benchmark” genomen bedrijf ontbreekt.