De intrinsieke waarde is de actuele boekwaarde van de bezittingen minus de actuele boekwaarde van de schulden. Deze methode is niet gebaseerd op de toekomst en geeft geen indicatie omtrent de winstgevendheid van de onderneming. Ook wordt er geen rekening gehouden met zaken die niet in de balans zijn vastgelegd zoals bijvoorbeeld kennis, klanten of leasecontracten. Evenmin houdt deze methode rekening met de risico”s in de onderneming. Een belangrijk nadeel is voorts dat de waarde van de onderneming bij deze methode gebaseerd wordt op boekhoudkundige richtlijnen en keuzes, alsof naast de winst ook de waarde van de onderneming hiermee valt te sturen.