Waarderingsmethoden

“Voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomst betreft” is een spreuk die enige relativering mag brengen in het werk van de waardeerder. Immers, de waarde van een onderneming ligt besloten in de toekomst.

Waar echter geen relativering past, is in de toepassing van een juiste waarderingsmethode. Er bestaat een groot aantal methoden waarlangs inzicht kan worden gekregen in de economische waarde van een onderneming of aandelenpakket. Deze methoden zijn echter niet alle even degelijk en kunnen beslist niet in iedere situatie worden toegepast. Wij hebben daarom de meest toegepaste methoden voor u op een rijtje gezet, met daarbij de voor- en nadelen.