In de praktijk van de waardering met de APV-methode of DCF-methode is het verleidelijk om de prognoses te beperken tot het meest waarschijnlijke verloop der gebeurtenissen. Echter, met een bepaalde kansverdeling hadden zich ook andere ontwikkelingen kunnen voordoen. Bij elk van deze alternatieve scenario’s zou het beleid van de onderneming op specifieke wijze aangepast kunnen worden om de resultaten te optimaliseren. Hierdoor zou een onderneming gezien kunnen worden als een verzameling opties: met een bepaalde waarschijnlijkheid doen zich mogelijkheden voor die de onderneming “alsdan” bepaalde voordelen of nadelen zou opleveren. Een goed inzicht in de onderneming is nodig om de reële alternatieve scenario’s te identificeren, waarderen en van een bepaalde waarschijnlijkheid te voorzien. Hoewel arbeidsintensief, biedt deze methode een hoge toegevoegde waarde in de vorm van scenarioplanning en bijbehorend strategisch inzicht.