Waardemanagement en investeringsvraagstukken

Als commissaris, toezichthouder of directeur krijgt u investeringsplannen voorgelegd. Uiteraard dient u zich een goed oordeel te vormen over de degelijkheid van het voorstel. Investeringsselectie is voor veel ondernemers echter een betrekkelijk onbekend terrein. Sman Business Value kan u daarbij ondersteunen. Bijvoorbeeld met het:

– Beoordelen van investeringsstrategieën
– Bepalen van de vermogenskosten (benchmark)
– Opstellen en invoeren van procedures rond investeringsselectie
– Doorrekenen van investeringen en alternatieven

Sman Business Value fungeert graag als uw kritisch oog en sparringpartner bij ingrijpende investeringsbeslissingen.

Waardemanagement is van belang voor ondernemingen die sturen op waardecreatie of verkoopklaar moeten worden gemaakt. Waardemanagement geeft inzicht in de huidige waarde en de potentiele waarde van een onderneming. Wat is de onderneming waard bij ongewijzigd beleid en hoe zou de waarde zich ontwikkelen als optimalisaties in dit beleid plaatsvinden? Waardemanagement geeft ondernemers tools in handen: wat bepaalt de waardeontwikkeling van de onderneming? Daarmee krijgt de opdrachtgever het gereedschap om daadwerkelijk op waardecreatie te sturen.

Binnen Sman Business Value is de kennis en ervaring aanwezig om u goed te adviseren. Bent u betrokken bij een belangrijke beslissing over een business plan dat u wilt laten toetsen en/of doorrekenen, belt u ons dan voor een kennismaking.