Minderheidspakketten

De waarde van een aandelenpakket kan niet altijd gelijk worden gesteld aan de evenredige, of pro rata parte, waarde van een 100% belang. De waardering van aandelenpakketten, in het bijzonder minderheidspakketten, vergt een nauwkeurige analyse van specifieke bepalingen in aandeelhoudersovereenkomsten en statuten. Het gaat dan om de bepalingen omtrent zeggenschap, exitregelingen (good leaver en bad leaver) en eventuele certificering van aandelen.

De mogelijke beperkte zeggenschap verbonden aan een aandelenpakket, maar ook zogenaamde “tag-along” en “drag-along” bepalingen, kunnen belangrijke implicaties hebben voor de verhandelbaarheid van minderheidspakketten en de waarde daarvan. Sman Business Value geeft gestructureerd inzicht in deze waardeaspecten.

De waardering van minderheidspakketten vormde voor de oprichter van Sman Business Value, Ron Sman, altijd een bijzonder aandachtsgebied. Van zijn hand zijn diverse publicaties over dit onderwerp verschenen. Wij zenden u deze op aanvraag graag toe.