Waardering van goodwill

Goodwill betreft de meerwaarde van een onderneming ten opzichte van de intrinsieke waarde van de activa en passiva. Er kan overigens ook sprake zijn van zogenaamde badwill: in die situatie is de waarde van de onderneming lager dan de intrinsieke waarde. De berekening van goodwill volgt uit de bepaling van de ondernemingswaarde.

Bij een belang in een personenvennootschap wordt de goodwill soms ook op directe wijze bepaald. Grondslag voor deze berekening is het aan de betreffende partner toekomende winstaandeel na normalisatie voor een marktconforme arbeidsbeloning en vermogenskosten.

Ondernemingswaardering is een complex proces dat de toepassing van gerichte expertise vereist. Sman Business Value is een van de oudste gespecialiseerde Nederlandse bureaus op dit gebied. We bieden een toekomstgeoriënteerde analyse, gebaseerd op een schat aan branchespecifieke data en ervaring en een realistische toekomstverkenning. Wij werken samen met grote en kleinere advocaten- en accountantskantoren en treden ook geregeld op als deskundige voor de rechterlijke macht.

Partners en consultants van Sman Business Value zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Register Valuators en het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen.