Drop us a Line

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer ux adipis cing elit, sed

NAME@YOURSITE.COM

Author: Guido Rooijackers

Sman Business Value / Articles posted by Guido Rooijackers

Geschillen tussen aandeelhouders kunnen een grote impact hebben op de bedrijfsvoering in een onderneming. Daarbij kan een patstelling ontstaan in de besluitvorming. Als een dergelijke situatie niet snel wordt opgelost, dan kan mogelijk zelfs de continuïteit van de onderneming in gevaar komen. Enquêteprocedure Een veel gebruikte route

READ MORE

Financiële werknemersparticipatie in een onderneming, in de vorm van winstdeling of aandelenparticipatie, kan verschillende doelen hebben. Het motiveren en stimuleren van werknemers worden hierbij vaak genoemd. In dit artikel staan wij stil bij werknemersparticipatie in de vorm van aandelen (of certificaten van aandelen) en de

READ MORE

De personen die in ondernemingsrechtelijke geschillen worden benoemd door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam zijn de zogenaamde ‘frontsoldaten’. Het betreft hen die door de Ondernemingskamer zijn aangewezen als onderzoeker, bestuurder, commissaris en/of beheerder van aandelen bij de uitvoering van hun taken. Zij opereren onafhankelijk

READ MORE

Economische schade kent vele verschijningsvormen. In onze halfjaarberichten hebben wij eerder zaken beschreven waarbij bijvoorbeeld de economische schade werd veroorzaakt door inbreuk op auteursrecht of niet-nakoming van toezeggingen waardoor een veelbelovend businessplan niet tot uitvoering kon komen. In de meeste gevallen betrof het procedures tussen

READ MORE