Waardering bij echtscheiding

Bij de beëindiging van een huwelijk waarin één of beide partners actief zijn als ondernemer, kan er sprake zijn van ondernemingswaarde die in de verdeling en verrekening van huwelijksvermogen moet worden betrokken.

De ondernemingswaarde vertaalt zich in financiële termen in de economische waarde van toekomstige geldstromen. Daarbij dient voorts rekening te worden gehouden met andere aspecten rondom de echtscheiding, zoals arbeidsbeloning en pensioenaanspraken. Ook dient vaak beoordeeld te worden in welke mate liquiditeiten uit de onderneming onttrokken kunnen worden om tot een passende verrekening te komen.

Ons bureau heeft een ruime ervaring met waarderingskwesties in het kader van echtscheiding. Wij treden op als onafhankelijk deskundige, vaak benoemd door de rechterlijke macht, maar ook als partijadviseur. Daarnaast zijn wij als deskundige meerdere malen betrokken geweest bij het treffen van een minnelijke regeling buiten rechte, onder andere via mediation.

Het lidmaatschap van onze partners bij het Nederlands Instituut voor Register Valuators en inschrijving bij het Landelijk Register voor Gerechtelijk Deskundigen, waarborgen een adequaat uitgevoerd deskundigenonderzoek. Belt u ons voor een kennismaking.