Second opinion en fairness opinion

Second opinions en Fairness opinions worden verlangd in situaties waarbij belanghebbenden een oordeel wensen over de vraag of de voorgenomen overdracht van een onderneming of bedrijfsonderdeel tegen marktconforme condities plaats vindt. Sman Business Value beoordeelt in deze gevallen de voorgenomen besluiten en de effecten op de verschillende stakeholders.

Concreet kan het hierbij gaan om bedrijfsoverdracht binnen familiekring (“van vader op zoon”) waarbij bijvoorbeeld zowel de belastingdienst als eventuele niet-verkrijgende kinderen en erfgenamen een belang hebben bij een transactie op zakelijke grondslagen.

Ook kan gedacht worden aan herstructurering van ondernemingen of bedrijfsonderdelen in het licht van een dreigende surseance of faillissement. Sman Business Value stelt de accountant en andere adviseurs in dergelijke situaties in staat om neutraal te blijven.

Sman Business Value is onafhankelijk en niet verbonden aan enig andere zakelijke dienstverlener. Het bureau verzorgt voor haar cliënten geen belastingadvies. Voor zover beschikbaar zal ons bureau nauw samenwerken met de belastingadviseur van de opdrachtgever of desgevraagd, in overleg met cliënt, doorverwijzen naar derden.