Personeelsopties, werknemersparticipatie

De waarde van personeelsopties wordt mede bepaald door de voorwaarden die gelden voor toekenning en uitoefening daarvan. Vaak zijn deze afhankelijk van de prestaties van de onderneming en de betreffende medewerker.

De waarde van een aandelenpakket kan niet altijd gelijk worden gesteld aan de evenredige, of pro rata parte, waarde van een 100% belang. De waardering van aandelenpakketten, in het bijzonder minderheidspakketten, vergt een nauwkeurige analyse van specifieke bepalingen omtrent zeggenschap, exitregelingen (bijv. “good leaver en bad leaver”) en eventuele certificering van aandelen. De mogelijke beperkte zeggenschap verbonden aan een aandelenpakket, maar ook zogenaamde “tag-along” en “drag-along” bepalingen, kunnen belangrijke implicaties hebben voor de verhandelbaarheid van minderheidspakketten en de waarde daarvan. Sman Business Value geeft gestructureerd inzicht in deze waardeaspecten.

Binnen ons bureau is de kennis en ervaring aanwezig om u goed te adviseren inzake werknemersparticipatie en de waardering van personeelsopties. Ook kunnen wij u adviseren omtrent een eventuele regeling voor werknemersparticipatie. Soms wordt daarbij geopteerd voor de toepassing van een vereenvoudigde waarderingsformule. Wij kunnen aangeven wat de voor- en nadelen van de verschillende methoden zijn. Daarbij dient er voor gewaakt te worden dat de uitkomst van een dergelijke formule nog wel verband houdt met de economische waarde van de betreffende aandelen.