Waardering en aanbiedingsplicht

In de statuten van een vennootschap is veelal een regeling opgenomen die voorziet in een aanbiedingsplicht van aandelen. De prijsbepaling is daarbij vaak een zaak die tot strijd leidt. Het inschakelen van een onafhankelijke en deskundige waardeerder kan bijdragen tot het bereiken van een voor alle partijen aanvaardbare oplossing. De waardering kan uitgevoerd worden in opdracht van één der belanghebbenden, of in de vorm van een -al of niet bindend- advies aan beide partijen.

Met name indien de opdrachtgever een zwakkere informatiepositie heeft dan de wederpartij, zoals vaak bij een inactieve minderheidsaandeelhouder tegenover de DGA, dan is het van groot belang dat de waardebepaling gedaan wordt door iemand met voldoende bedrijfsmatig inzicht. Ervaring in dit soort processen, alsmede lidmaatschap van het Nederlands Instituut voor Register Valuators en inschrijving bij het Landelijk Register voor Gerechtelijk Deskundigen, maakt dat een waardebepaling die door Sman Business Value gemaakt is ook bij eventuele juridische procedures inzetbaar is.

Binnen ons bureau is de kennis en ervaring aanwezig om u goed te adviseren. Bent u als advocaat, mediator of belanghebbende betrokken bij een uitkoopregeling of een aanbieding in het kader van de statutaire blokkeringsregeling, belt u ons dan voor een kennismaking.