Referenties

Partners van Sman Business Value treden op voor de eisende partij of gedaagde, of als onafhankelijk deskundige. Zo worden zij geregeld als deskundige benoemd door de rechterlijke macht, onder andere door de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. Ook vinden benoemingen plaats door Kamers van Koophandel en het Nederlands Arbitrage Instituut. Zij staan als deskundige ingeschreven in de desbetreffende registers zoals het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen en DIX, het deskundigenregister van en voor de rechterlijke macht voor civielrechtelijke en bestuursrechtelijke rechtspleging.

Voor de Ondernemingskamer heeft Sman Business Value waarderingen uitgevoerd in het kader van diverse omvangrijke uitkoopprocedures zoals Gucci Group N.V. (omzet € 4,9 miljard) en IFCO Systems N.V. (omzet € 1,0 miljard). Voorts adviseert Sman Business Value een twaalftal advocatenkantoren bij de voor de Ondernemingskamer gevoerde procedure inzake de schadeloosstelling van onteigende houders van effecten en overige vermogensbestanddelen van SNS REAAL.

Sman Business Value hanteert een strikt beleid betreffende vertrouwelijkheid. Dit betekent dat referenties en cliëntnamen, behoudens van zaken die in de openbaarheid zijn, niet genoemd kunnen worden. In algemene zin kan worden aangegeven dat ons bureau heeft geadviseerd in opdrachten waarin werd samengewerkt met vele kantoren uit de landelijke advocatuur, zoals:

NautaDutilh, Loyens&Loeff, Houthoff Buruma, Allen&Overy, Stibbe, CMS Derks Star Busmann, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Clifford Chance, Van Doorne, Boekel De Nerée, Dirkzwager, Kennedy Van der Laan, Baker & McKenzie, VMW Taxand, Ploum Lodder Princen, Dommerholt, BarentsKrans, Simmons & Simmons.