Waardering bij echtscheiding

Bij de beëindiging van een huwelijk waarin één of beide partners actief zijn als ondernemer, kan er sprake zijn van ondernemingswaarde die in de verdeling en verrekening van huwelijksvermogen moet worden betrokken.

De ondernemingswaarde vertaalt zich in financiële termen in de economische waarde van toekomstige geldstromen. Daarbij dient voorts rekening te worden gehouden met andere aspecten rondom de echtscheiding, zoals arbeidsbeloning en pensioenaanspraken. Ook dient vaak beoordeeld te worden in welke mate liquiditeiten uit de onderneming onttrokken kunnen worden om tot een passende verrekening te komen.

Om in overleg en/of procesvoering een goede inschatting van de onderhandelingspositie te kunnen maken is uiteraard een gespecialiseerd advocaat nodig. Anderzijds kan de advocaat of rechter niet zonder goed financieel inzicht en waarderingskennis. Ons bureau heeft een ruime ervaring met waarderingskwesties in het kader van echtscheidingen. Wij treden op als onafhankelijk deskundige, vaak benoemd door de rechterlijke macht, maar ook als partijadviseur. Daarnaast zijn wij als deskundige veelvuldig betrokken geweest bij het treffen van een minnelijke regeling buiten rechte, onder andere via mediation.

Binnen Sman Business Value is de kennis en ervaring aanwezig om u goed te adviseren. Bent u als advocaat of belanghebbende betrokken bij een echtscheiding waarin ondernemingsvermogen een rol speelt, belt u ons dan voor een kennismaking.